Nivo BiH

1992
 • Uredba sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju sa veznih zakona koji se u Bosni i Hercegovini primjenjuju kao republički zakoni SGBiH 2/92
1993
 • Uredba sa zakonskom snagom o standardizaciji SGBIH 12/93
1994
 • Zakon o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom – Uredba sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je preuzet kao republički zakon za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja (Službeni list RBiH, broj 13/93), SGBIH 13/94
1995
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o putevima, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom drumskom transportu SGBIH 33/95
2000
 • Odluka o Zakonu o standardizaciji Bosne i Hercegovine, SGBIH 29/2000
2004
 • Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine SGBIH 49/04
2006
 • Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 6/06
 • Ispravka zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 75/06
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 44/07
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBiH 84/09
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 48/10
 • Zakon o dopuni zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini SGBIH 18/13
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SGBiH 08/17)
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SGBiH 89/17)
 • Zakon o izmjenama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (SGBiH 09/18)
2010
 • Zakon o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu SGBIH 48/10
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prijevozu (SGBiH 66/16)
2005
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 44/05
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 101/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, tereta i opasnih tvari SGBIH 51/07
2007
 • Pravilnik o uvjetima i načinu dobijanja licence SGBIH 12/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu dobijanja licence SGBIH 41/07
 • Pravilnik o saobraćaju u zimskim uvjetima SGBIH 13/07
 • Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom SGBIH 13/07
 • Pravilnik o načinu obilježavanja motornog vozila kojim upravlja osoba koja prvi put stekne vozačku dozvolu SGBIH 13/07
 • Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi SGBIH 13/07
 • Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SGBIH 13/07
 • Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima SGBIH 13/07
 • Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBIH 13/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila SGBIH 72/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila SGBIH 74/08
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila SGBIH 3/09
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila SGBIH 76/09
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima vozila SGBIH 29/11
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti saobraćaja SGBIH 13/07
 • Pravilnik o načinu obilježavanja vozila kojim upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima SGBIH 13/07
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojima upravlja osoba s oštećenim ekstremitetima SGBIH 72/07
 • Pravilnik o međunarodnoj vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o međunarodnoj vozačkoj dozvoli SGBIH 42/11
 • Pravilnik o vozačkoj dozvoli SGBIH 13/07
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima koje mora ispunjavati vozač motornog vozila SGBIH 13/07
 • Pravilnik o osposobljavanju pružanja prve pomoći SGBIH 13/07
 • Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SGBIH 15/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila SGBIH 41/07
 • Pravilnik o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila SGBIH 15/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila SGBIH 41/07
 • Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba SGBIH 16/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba SGBIH 61/07
 • Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila SGBIH 17/07
 • Pravilnik o registraciji vozila SGBIH 22/07
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji vozila SGBIH 41/07
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o registraciji vozila SGBIH 54/07
 • Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 23/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima SGBIH 54/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama, SGBiH 101/12
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama SG BiH 26/19
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u prometu na cestama SG BiH 83/20
2008
 • Pravilnik o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila SGBIH 41/08
 • Pravilnik o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti SGBIH 41/08
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH 83/20)
2009
 • Pravilnik o registriranju vozila SGBIH 69/09
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o registriranju vozila 29/20
 • Pravilnik o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica SGBIH 76/09
2010
 • Cjenovnik usluga u postupku homologacije SGBIH 89/10
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije tipa vozila (htv-up 0.0) SGBIH 89/10
 • Uputstvo o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila (hpv-up 0.0) SGBIH 89/10
 • Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila SGBIH 89/10
 • Naredbe o homologaciji SGBIH 89/10
 • Pravilnik o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SGBIH 105/10
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije SGBiH 98/14
2011
 • Pravilnik o radionicama i tahografima SGBIH 04/11
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radionicama i tahografima SGBIH 48/13
 • Pravilnik o postupku izdavanja memorijskih kartica za digitalni tahograf SGBIH 42/11
 • Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacionih kartica vozača za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza SGBiH 81/11
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza SGBiH 105/12
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza SGBiH 32/13
 • Pravilnik o izmjeni i dopunama pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza SGBiH 76/13
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza SGBiH 18/14
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja licenci i kvalifikacijskih kartica vozača za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza SGBiH 39/14
2012
 • Pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila SG BiH 46/12
 • Naredba o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije SGBiH 67/12
 • Naredba o izmjenama i dopunama naredbe o mjerilima u zakonskom mjeriteljstvu i rokovima verifikacije SGBiH 75/14
2014
 • Pravilnik o imenovanim mjeriteljskim laboratorijama SGBiH 75/14
2019
 • Pravilnik o postupku i načinu registracije oldtimer vozila (SGBiH 9/19)
 • Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa SGBiH 23/19
 • Pravilnik o tehničkim pregledima vozila SGBiH 33/19
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila SG BiH 29/20
2020
 • Pravilnik o homologaciji vozila SG BiH 83/20
2022
 • Pravilnik o registriranju vozila SG BiH 53/22

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo