Zakoni i pravilnici

Odvijanje prometa u modernom svijetu se zasniva na uzajamnom poštivanju složenog sistema cestovno vozilo – čovjek – okolina sa posebnim osvrtom na sigurnost u odvijanju prometa i zagađenje čovjekove okoline. Zbog toga je neophodno usvojiti i primjenjivati zakonsku regulativu i standarde koji se odnose na cestovno vozilo, njegovu tehničku ispravnost, odvijanje prometa, itd. Na području F BiH danas se primjenjuje cijeli niz zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu ovu problematiku, a njihov prikaz je dat na:

  • 1.

    Nivou BiH
  • 2.

    Nivou Federacije BiH

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo