Tok obavljanja TP

Vlasnik vozila ili korisnik, uz ovlaštenje vlasnika vozila, je dužan dovesti vozilo do STP i obratiti se sa zahtjevom za obavljanje tehničkog pregleda vozila (redovni, vanredni, preventivni ili provjera ispunjavanja tehničko eksploatacionih uslova). Tom prilikom vozilo mora biti čisto, uredno obojeno i bez znakova korozije, sa svim podmazanim dijelovima i sklopovima, zadovoljavajućom dubinom šare u gaznom sloju pneumatika, pri čemu dijelovi karoserije i staklene površine nisu oštećeni.

Tehnički pregled se obavlja na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta, pod uvjetom da takvim pregledom neće biti dovedena u pitanje ispravnost i funkcionalnost instalirane opreme na stanici. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira da li je tokom pregleda utvrđena neispravnost vozila. Za vozila pogonjena gasom, pomoću uređaja za detekciju gasa utvrđuje se nepropusnost uređaja za gas, i to prije ulaska u objekt.

Tehnički pregled se sastoji od identifikacije, vizuelnog pregleda i pregleda uz korištenje uređaja i opreme u stanici.

Nakon podnesenog zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda vozila vrši se identifikacija vozila kroz verifikaciju broja šasije, broja motora, tablice sa registarskim oznakama, te oblikom i namjenom karoserije na samom vozilu i u pratećoj dokumentaciji (vlasnička knjižica, potvrda o registraciji vozila, račun, itd.). Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima na vozilu ili se ne može naći originalno utisnut broj šasije na šasiju (karoseriju, ram) ili pločicu, tehnički pregled se neće obaviti, a vozilo će se uputiti do Institucije ovlaštene za certificiranje vozila gdje će nakon provedenog postupka certificiranja vozila biti izdat odgovarajući certifikat.

Vizuelnim pregledom vozila se utvrđuje stanje karoserije vozila, pneumatika, staklenih površina i boje vozila. Također, utvrđuje se da li vozilo ima sve propisne oznake, da li su one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registarske tablice provjerava se njihova originalnost i istovjetnost na oba kraja vozila, uz izuzetak onih vozila koja imaju registarsku tablicu postavljenu samo na zadnjoj strani vozila.

Korištenjem uređaja i opreme u STP omogućava se mjerenje pojedinih veličina koje se upoređuju sa graničnim vrijednostima propisanih zakonskim i podzakonskim aktima. Posebna pažnja se posvećuje:

  1. najvažnijem sistemu aktivne sigurnosti cestovnih vozila – sistemu kočenja, čija se ispravnost i funkcionalnost provjerava određivanjem koeficijenta kočenja cjelokupnog vozila, te razlici sila kočenja na lijevom i desnom točku iste osovine cestovnog vozila,
  2. emisiji zagađujućih materija u izduvnim gasovima motornih vozila.
  3. postavljanju (geometriji) točkova,
  4. vizuelnoj provjeri funkcionalnosti sistema upravljanja i sistema elastičnog oslanjanja bez postojanja zazora u sklopovima,
  5. položaju, ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za osvjetljavanje puta,
  6. itd.

Provjera ispravnosti ostalih uređaja i opreme vrši se na osnovu procjene kontrolora.

Ukoliko je prilikom ispitivanja vozila uočena neka neispravnost i vozilo je vraćeno sa tehničkog pregleda onda se takvo vozilo mora vratiti na ponovljeni tehnički pregled u roku 10 dana na istu stanicu tehničkog pregleda pri čemu se ne naplaćuje ponovljeni pregled onoga uređaja ili dijela opreme koji je prvobitno bio neispravan.

U slučaju da je vozilo tehnički ispravno, nakon obavljenog tehničkog pregleda vlasnik ili korisnik vozila dobiva Zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu vozila.

Vozilo koje je bilo podvrgnuto tehničkom pregledu za provjeru ispunjavanja tehničko eksploatacionih uslova, u slučaju zadovoljavanja provedenih provjera dobiva Potvrdu o ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu.

Ukoliko se radi o preventivnom tehničkom pregledu vozila, na kraju ispitivanja i u slučaju da je vozilo zadovoljilo na ispitivanju, dobiva se Potvrda o obavljenom periodičnom pregledu vozila i Zapisnik o periodičnom pregledu vozila.

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo