Tehnički pregled

Opšte o tehničkim pregledima

Tehnički pregledi vozila mogu biti:

 1. Redovni,
 2. Vanredni,
 3. Preventivni, te za
 4. Provjeru tehničko eksploatacionih uslova.

Redovni tehnički pregled vozila je tehnički pregled koji se obavlja prije prve i prilikom produženja registracije vozila. Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se prije isteka registracije jednom godišnje u periodu ne dužem od 30 dana prije isteka registracije. Novoproizvedena vozila podliježu obavezi obavljanja redovnog tehničkog pregleda za njegovu prvu registraciju, a zatim, nakon dvije godine, podliježu redovnim godišnjim tehničkim pregledima. Redovni tehnički pregled je definisan u okviru Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (SGBiH 13/07), sa pripadajućim izmjenama i dopunama objavljenim u (SG BiH 72/07, SG BiH 74/08, SG BiH 3/09, SG BiH 76/09 i SG BiH 29/11).

Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, koja su starija od 5 godina, osim prikolica, poluprikolica i vozila za prevoz pčela.

Tehnički pregled traktora, radnih mašina, motokultivatora, lakih prikolica i prikolica za kampovanje obavlja se u mjesecu u kojem ističe godina dana od prethodno obavljenog tehničkog pregleda.

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

 • na zahtjev ovlaštene službene osobe ako postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja, ili vozilo prekomjerno zagađuje okolinu ili pravi prekomjernu buku;
 • nakon vanrednog događaja;
 • nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila u roku od 15 dana;
 • na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.

Ako je na vanrednom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, ovlaštena osoba koja je isto uputila na vanredni tehnički pregled dužna je osigurati da vlasnik ili vozač vozila plate uslugu tehničkog pregleda.

Tehnički pregled vozila za ispitivanje tehničko eksploatacionih uslova vrši se u zavisnosti od starosne dobi vozila i to:

 • za vozila starosti do jedne godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja pet godina;
 • za vozila starosti od jedne do dvije godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja četiri godine;
 • za vozila starosti od dvije do osam godina – svake tri godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja tri godine;
 • za vozila starosti od osam do deset godina – svake dvije godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja dvije godine;
 • za vozila starosti preko deset godina – svake godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja jedne godine.

Vozila koja podliježu tehničkom pregledu za ispunjavanje tehničko eksploatacionih uslova su:

 • Vozila za prijevoz lica (autobusi, trolejbusi, taksi vozila, rent-a-car vozila, kombinovana vozila).
 • Vozila za prijevoz stvari (auto cisterne, auto-hladnjače, vozila za prijevoz prehrambenih proizvoda, vozila za prijevoz dragocjenosti,
 • Vozila za prijevoz smeća i fekalija, vozila za prijevoz opasnih materija, vozila za prijevoz žive stoke, …)

Kompletni uslovi za vozila koja moraju ispunjavati tehničko eksploatacione uslove se mogu pronaći u Pravilniku o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza (SN FBiH 51/06), sa pripadajućim izmjenama i dopunama objavljenim u (SN FBiH 79/06, SN FBiH 11/09, SN FBiH 56/10 i SN FBiH 79/11).

Preventivni tehnički pregledi mogu biti dnevni i periodični.

Dnevni tehnički pregled vozila obavlja se dnevno (prije uključivanja vozila u promet), a periodični tehnički pregled u rokovima utvrđenim Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN FBiH 51/06). Uređaji i oprema na vozilima koji se pregledaju prilikom preventivnog tehničkog pregleda su dati u Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN FBiH 51/06), sa pripadajućim izmjenama i dopunama objavljenim u (SN FBiH 79/06, SN FBiH 11/09 i SN FBiH 56/10).

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo