Nivo FBiH

2002
 • Uredba o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 42/02
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o privremenom vršenju upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 50/03
2004
 • Uredba o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova SNFBIH 34/04
2006
 • Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SNFBIH 28/06
 • Zakon o izmjenama i dopunama zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine SNFBIH 02/10
2002
 • Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta SNFBIH 52/02
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza i visinu naknade za vanrednu upotrebu cesta SNFBIH 20/03
 • Pravilnik o obavljanju poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocijenih kovina i metala, te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova SNFBIH 54/02
2006
 • Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 51/06
 • Ispravka – Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 79/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko – eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 11/09
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko – eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 56/10
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničko – eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBIH 79/11
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBiH 49/13
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničko – eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza SNFBiH 27/22
 • Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 51/06
 • Ispravka – Pravilnik o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 79/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 11/09
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila SNFBIH 56/10
 • Pravilnik o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 11/09
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila SNFBiH 70/11
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06
 • Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila SNFBIH 51/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jedinstvenom informacionom sistemu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila SNFBiH 11/09
 • Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila SNFBIH 51/06
 • Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 51/06
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 26/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 70/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled SNFBIH 70/07
 • Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila SNFBIH 51/06
 • Odluka o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBIH 60/06
 • Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SNFBIH 65/06
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SNFBIH 18/08
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu SNFBIH 56/10
 • Pravilnik o uvjetima, načinu rada i kategorizaciji autobusnih stanica SNFBIH 79/06
 • Pravilnik o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra SNFBIH 79/06
 • Pravilnik o obaveznom obliku i sadržaju putnog lista sa spiskom putnika SNFBIH 79/06
 • Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja prometnog dnevnika SNFBIH 79/06
2007
 • Pravilnik o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SNFBIH 7/07
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uslovima za motorna vozila kojima se obavlja prijevoz SNFBIH 86/07
 • Pravilnik o obaveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga SNFBIH 7/07
 • Cjenovnik usluga pojedinih vrsta tehničkih pregleda SNFBIH 26/07
 • Pravilnik o uvjetima za dobijanja i postupak izdavanja dozvola za javni linijski prijevoz tereta kao i način vođenja registra izdatih dozvola SNFBIH 65/07
 • Pravilnik o načinu isključivanja vozila iz prometa i načinu udaljavanja vozača ili člana posade iz vozila SNFBIH 65/07
 • Pravilnik o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje SNFBIH 65/07
2010
 • Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta SNFBIH 75/10
 • Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama SNFBIH 75/10
 • Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prevoza SNFBIH 75/10
2011
 • Pravilnik o privremenom isključivanju vozila iz prometa i privremenom oduzimanju vozila SNFBIH 79/11
2014
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBiH 13/14
 • Rješenje o uspostavljanju informacionog sistema na radionicama za tahografe SNFBiH 84/14
2015
 • Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBiH 16/15 – Ne važi
2016
 • Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila SNFBiH 9/16
 • Pravilnik o utvrđivanju mreže kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila SNFBiH 102/16
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila (SNFBiH 61/22)

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo