POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

Podijelite:

Obavještavamo vas da Administrativno tijelo za poslove homologacije organizuje 1. ciklus edukacije kadrova tehničkih servisa za poslove homologacije pojedinačnih vozila. Edukaciji mogu pristupiti i kandidati izvan mreže ovlaštenih tehničkih servisa, na lični zahtjev.

Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila će se održati u Banja Luci, u prostorijama EIB Internationale a.d. – Centar za motorna vozila, Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića broj 14. Edukacija će početi 26.05.2022. godine u 10,00 sati, te traje dva dana, a po potrebi se može i produžiti.


Prijave za obuku i za ispit se u elektronskoj formi mogu preuzeti na web stranicama članova konzorcija. Svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o terminu i lokaciji ispita za sticanje licence.

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjena prijava na obuku za svakog kandidata (obrazac prijave)
  • Ovjerena diploma stečene stručne spreme kandidata
  • Kopija rodnog lista

Dokumentacija se u elektronskoj formi dostavlja uz prijavu. Originalnu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti poštom ili lično na obuku.

Obuka je besplatna. Prijave za obuku i ispit sa navedenom dokumentacijom kandidata treba dostaviti najkasnije do 23.05.2022. godine. Prijave se mogu dostaviti putem e-mail adresa: homologacija@automotivecenter.ba i/ili bborojevic@eib-cmv.com. Kandidati na obuku trebaju ponijeti: originalne prijave za obuku i za ispit, ovjerenu diplomu, fotografiju, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjerosipovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Petak, 21.04.2023. godine

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo