POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

Podijelite:

Obavještavamo vas da Administrativno tijelo za poslove homologacije organizuje 1. ciklus edukacije kadrova tehničkih servisa za poslove homologacije pojedinačnih vozila. Edukaciji mogu pristupiti i kandidati izvan mreže ovlaštenih tehničkih servisa, na lični zahtjev.

Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila će se održati u Banja Luci, u prostorijama EIB Internationale a.d. – Centar za motorna vozila, Banjaluka, ulica Skendera Kulenovića broj 14. Edukacija će početi 26.05.2022. godine u 10,00 sati, te traje dva dana, a po potrebi se može i produžiti.


Prijave za obuku i za ispit se u elektronskoj formi mogu preuzeti na web stranicama članova konzorcija. Svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o terminu i lokaciji ispita za sticanje licence.

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjena prijava na obuku za svakog kandidata (obrazac prijave)
  • Ovjerena diploma stečene stručne spreme kandidata
  • Kopija rodnog lista

Dokumentacija se u elektronskoj formi dostavlja uz prijavu. Originalnu dokumentaciju kandidati trebaju dostaviti poštom ili lično na obuku.

Obuka je besplatna. Prijave za obuku i ispit sa navedenom dokumentacijom kandidata treba dostaviti najkasnije do 23.05.2022. godine. Prijave se mogu dostaviti putem e-mail adresa: homologacija@automotivecenter.ba i/ili bborojevic@eib-cmv.com. Kandidati na obuku trebaju ponijeti: originalne prijave za obuku i za ispit, ovjerenu diplomu, fotografiju, ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument.

Posljednje novosti

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo