OBAVJEŠTENJE O ŽIRORAČUNU ZA NAKNADE ADMINISTRATIVNOM TIJELU ZA HOMOLOGACIJU

Podijelite:

Obavještavaju se svi tehnički servisi za homologaciju koji posluju sa Administrativnim tijelom za homologaciju (Konzorcij Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, EIB Internationale a.d. Banja Luka, Mervik d.o.o. Sarajevo i EastCode d.o.o. Banja Luka ) da će se naknada za troškove homologacije od 01.06.2022. uplaćivati na novi žiroračun.

Novi broj žiroračuna je 161 00000 400 501 47 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, u uplata se vrši u korist Mervik d.o.o. Sarajevo.

Obavijest o ovoj promjeni možete pogledati ovdje.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ponedjeljak, 17.06.2024. godine

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo