OBAVJEŠTENJE O ŽIRORAČUNU ZA NAKNADE ADMINISTRATIVNOM TIJELU ZA HOMOLOGACIJU

Podijelite:

Obavještavaju se svi tehnički servisi za homologaciju koji posluju sa Administrativnim tijelom za homologaciju (Konzorcij Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, EIB Internationale a.d. Banja Luka, Mervik d.o.o. Sarajevo i EastCode d.o.o. Banja Luka ) da će se naknada za troškove homologacije od 01.06.2022. uplaćivati na novi žiroračun.

Novi broj žiroračuna je 161 00000 400 501 47 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, u uplata se vrši u korist Mervik d.o.o. Sarajevo.

Obavijest o ovoj promjeni možete pogledati ovdje.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjerosipovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo