Obavijest – redovna godišnja edukacija uposlenih na STP 2021

Podijelite:

Obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda vozila da će se redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH održati online putem Google Meet platforme prema sljedećem rasporedu.

Grupa 1
12.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
13.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica
14.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg

Grupa 2
19.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
20.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica
21.10.2021. u 13.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg


Svaka od stanica će dobiti link nekoliko dana prije edukacije za predavanje, kojem se treba pridružiti najkasnije do 12.55 h na dan predavanja. Povezivanje na platformu Google Meet se može vidjeti u ovom uputstvu.

NAPOMENA:

Link će biti poslan na Gmail adrese stanica koje su korištene za edukaciju 2020. godine, ako je neka STP promjenila Gmail adresu, treba je dostaviti što prije na e-mail info@mervik.ba, edukacija@ipi.ba i info@centar-motor.com. Također nove STP koje nisu radile prošle godine trebaju dostaviti svoju Gmail adresu.

Predavanju su obavezni prisustvovati svi zaposleni na stručnim poslovima voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila.

RASPORED PO GRUPAMA

GRUPA 1 (12., 13. i 14.10.2021. u 13.00h)

1. Sve stanice sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Zapadnohercegovačkog kantona/županije
3. Sve stanice sa područja Kantona/Županije 10
4. Sve stanice sa područja Posavskog Kantona/županije

5. Stanice:

1.    ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora
2.    BOSNAEXPRES d.d. Doboj – Jug
3.    AGRAM d.d. Žepče
4.    K-PROJEKT d.o.o. Žepče
5.    AUTO MOTO KLUB “BUGOJNO” d.o.o.
6.    AGRAM d.d. Jajce
7.    AUTOCENTAR BH d.o.o. Bugojno
8.    AGRAM d.d. Bugojno
9.      BN-STEP d.o.o. P.J.2 Zavidovići
10.    GRAKOP d.o.o. Kiseljak
11.    ORMAN d.o.o. Busovača
12.    OSING d.o.o. Vareš
13.    PSC-JELAH d.o.o. Jelah
14.    REMIS d.o.o. Vitez
15.    AGRAM d.d. Zenica
16.    REMIS d.o.o. Maglaj
17.    BN-STEP d.o.o. Zavidovići
18.    GANJGO LINE d.o.o. Doboj – jug
19.    SJAJ d.o.o. Maglaj
20.    AGRAM d.d. Podružnica Vitez
21.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Vitez
22.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Novi Travnik
23.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Jajce
24.    TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Busovača
25.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Bugojno
26.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Kiseljak
27.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Donji Vakuf
28.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Kreševo
29.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Travnik
30.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Vitez
31.    TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Kiseljak broj 2
32.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Novi Travnik
33.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Tešanj
34.    ASA ASSISTANCE doo Sarajevo – Podružnica 3 Fojnica
35.    OSING d.o.o. Sarajevo-Podružnica STPV Breza

36.    OSING d.o.o. Sarajevo-Podružnica 2 STPV Breza
37.    AGRAM d.d. Podružnica Žepče 2
38.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Gornji Vakuf-Uskoplje
39.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Visoko
40.    ASA ASSISTANCE doo Sarajevo – Podružnica Travnik
41.    OSING doo PSTPV Gornji Vakuf-Uskoplje
42.    OSING doo PSTPV Travnik
43.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Tešanj 2


GRUPA 2 (19., 20. i 21.10.2021. u 13.00h)

1. Sve stanice sa područja Tuzlanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Kantona/županije Sarajevo
3. Sve stanice sa područja Bosansko-podrinjskog kantona/županije
4. Sve stanice sa područja Unsko-sanskog kantona/županije

5. Stanice:

1.    BTS d.o.o. Visoko
2.    REMIS d.o.o. Visoko
3.    REMIS d.o.o. Zenica I
4.    AUTOCENTAR BH d.o.o. Zenica
5.    TRANSPORT d.o.o. Kakanj
6.    OSING d.o.o. Zenica
7.    KS-71 d.o.o. Olovo
8.    REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj
9.    TPV d.o.o. Zenica

10.  ADO – TRANS d.o.o. podružnica Tešanj

Za dodatne informacije možete kontaktirati nadležnu stručnu instituciju.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ponedjeljak, 17.06.2024. godine

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo