Category: Uncategorized

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart/ožujak 2024.

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart/ožujak 2024.

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 21.02. – 23.02.2024. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u petak 08.03.2024. godine u 13.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar I. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 31.03.2024. godine ispit za licencu također polažu […]

Održana obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar 2024

Održana obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar 2024

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u terminu 21. – 23.02.2024. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata. Predavanja teoretskog […]

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

Obavještavaju se svi kandidati, koji su se prijavili za obuku i polaganje stručnog ispita za voditelja ili kontrolora na STP vozila, da obuka prijavljenih kandidata počinje 21.02.2024. u 9.00h. Teoretski dio obuke će se održati u prostorijama Stručne Institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, a praktični dio na STP Autocentar BH d.o.o. Sarajevo u […]

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila FEBRUAR/VELJAČA 2024

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila FEBRUAR/VELJAČA 2024

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH […]

Godišnji seminar za voditelje STP vozila – 2023.

Godišnji seminar za voditelje STP vozila – 2023.

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je organizovala godišnji seminar za voditelje stanica tehničkih pregleda vozila prema najavljenom rasporedu, u Zenici, Mostaru, Tuzli, Bihaću i Sarajevu. Seminar je organizovan uz saglasnost Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija. U prvom dijelu seminara je obrađena tema “IDENTIFIKACIJA VOZILA – PROPISI I PROVJERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI”, dok je drugi dio seminara […]

Redovna godišnja edukacija uposlenih na STPV – TUZLA 2023.

Redovna godišnja edukacija uposlenih na STPV – TUZLA 2023.

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je na dane 20. i 21.10.2023. godine organizovala redovnu godišnju edukaciju osoblja uposlenog na stručnim poslovima provjere tehničke ispravnosti vozila za stanice tehničkih pregleda vozila na području Tuzlanskog i Posavskog kantona/županije. Edukacija je organizovana uz saglasnost Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija. Stručne institucije Mervik Sarajevo, IPI Zenica i Centar motor […]

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo