Category: Uncategorized

Redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila

Redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila

Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH da će se redovna godišnja edukacija održati u toku mjeseca novembra/studenog 2022. godine u sljedećim terminima: PRVA GRUPA (15.11. – 17.11.2022.) od 13h DRUGA GRUPA (22. – 24.11.2022.) od 13h U utorak 15.11. i 22.11.2022. predavanja će održati SI Mervik d.o.o. Sarajevo, u srijedu 16.11. i 23.11.2022. predavanja […]

OBAVIJEST – Novi cjenovnik usluga provođenja homologacije

OBAVIJEST – Novi cjenovnik usluga provođenja homologacije

Obavještavaju se svi zainteresovani da je Ministarstvo komunikacija i transporta BiH donijelo novi Cjenovnik usluga za provođenje homologacije. Isti je objavljen u Službenom glasniku BiH broj 50/22 i stupa na snagu od 30.07.2022. godine. Cjenovik se može pogledati ovdje.

OBAVJEŠTENJE O ŽIRORAČUNU ZA NAKNADE ADMINISTRATIVNOM TIJELU ZA HOMOLOGACIJU

OBAVJEŠTENJE O ŽIRORAČUNU ZA NAKNADE ADMINISTRATIVNOM TIJELU ZA HOMOLOGACIJU

Obavještavaju se svi tehnički servisi za homologaciju koji posluju sa Administrativnim tijelom za homologaciju (Konzorcij Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, EIB Internationale a.d. Banja Luka, Mervik d.o.o. Sarajevo i EastCode d.o.o. Banja Luka ) da će se naknada za troškove homologacije od 01.06.2022. uplaćivati na novi žiroračun. Novi broj žiroračuna je 161 […]

POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA POSLOVIMA HOMOLOGACIJE VOZILA, DIJELOVA, UREĐAJA I OPREME VOZILA

Obavještavamo vas da Administrativno tijelo za poslove homologacije organizuje 1. ciklus edukacije kadrova tehničkih servisa za poslove homologacije pojedinačnih vozila. Edukaciji mogu pristupiti i kandidati izvan mreže ovlaštenih tehničkih servisa, na lični zahtjev. Pripremna nastava za polaganje ispita za licencu u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila će se održati u Banja Luci, […]

POČETAK OBUKE SARADNIKA ZA CERTIFICIRANJE VOZILA

POČETAK OBUKE SARADNIKA ZA CERTIFICIRANJE VOZILA

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati za obuku saradnika za certificiranje vozila da će se obuka održati u periodu 12.05. – 14.05.2022. godine u Sarajevu, hotel Radon Plaza. Početak obuke je u četvrtak 12.05.2022. godine u 8.00h u Crvenom salonu na 13. spratu Hotela. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 033 715 467 […]

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti maj 2022

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti maj 2022

Obavještavaju se kandidati koji su odslušali obuku u periodu 21.04 – 23.04.2022. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u subotu 14.05.2022. godine u 9.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 30.04.2022. godine ispit za licencu također polažu 14.05.2022. […]

Održana obuka kandidata za stručno osposobljavanje, april 2022

Održana obuka kandidata za stručno osposobljavanje, april 2022

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u periodu 21. – 23.04.2022. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata. Predavanja su […]

POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA CERTIFICIRANJU VOZILA

POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA CERTIFICIRANJU VOZILA

Na osnovu članova 4. i 8. Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH 41/08, 89/11, 6/12, 82/20 i 85/20) i Ugovora o obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja broj 01-04-02-2-404/22 od 11.02.2022. godine, Konzorcij u sastavu Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo (nosilac […]

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo