Category: Uncategorized

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila APRIL/TRAVANJ 2023

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila APRIL/TRAVANJ 2023

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH […]

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart 2023

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart 2023

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 15.02. – 17.02.2023. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u petak 03.03.2023. godine u 14.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar II. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 31.03.2023. godine ispit za licencu također polažu […]

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

Obavještavaju se svi kandidati, koji su se prijavili za obuku i polaganje stručnog ispita za voditelja ili kontrolora na STP vozila, da obuka prijavljenih kandidata počinje 15.02.2023. u 9.00h. Teoretski dio obuke će se održati u prostorijama Stručne Institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, a praktični dio na STP Autocentar BH d.o.o. Sarajevo u […]

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila FEBRUAR/VELJAČA 2023

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila FEBRUAR/VELJAČA 2023

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH […]

Obavijest radionicama za tahografe u vezi SMART tahografa

Obavijest radionicama za tahografe u vezi SMART tahografa

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija obavještava radionice za tahografe na području Federacije Bosne i Hercegovine, koje posjeduju odobrenje za rad izdano od ovog ministarstva, da mogu podnijeti zahtjev ovom ministartsvu za izdavanje dopunskog rješenja za obavljanje poslova aktivacije, ispitivanja i kalibracije pametnih SMART tahografa marke VDO, STONERIDGE i EFAS-BOSCH, u skladu sa Uredbom EU, 165/2014, […]

Seminar za voditelje STP vozila

Seminar za voditelje STP vozila

Obavještavaju se sve STP vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine, da će se godišnji seminar za voditelje stanica, koji organizuje SI Mervik d.o.o. Sarajevo održati 20.12. i 21.12 2022. godine. Seminar će se održati putem online platforme Google Meet, a detaljan raspored i linkove za prisustvo, stanice će dobiti putem e-maila. Molimo sve koji ne […]

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo