Category: Uncategorized

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti maj/svibanj 2024.

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti maj/svibanj 2024.

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 24.04. – 26.04.2024. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u petak 10.05.2024. godine u 14.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar I. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 31.05.2024. godine ispit za licencu također polažu […]

Održana obuka kandidata za stručno osposobljavanje, april 2024

Održana obuka kandidata za stručno osposobljavanje, april 2024

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u terminu 24. – 26.04.2024. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata. Predavanja teoretskog […]

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

Obavještavaju se svi kandidati, koji su se prijavili za obuku i polaganje stručnog ispita za voditelja ili kontrolora na STP vozila, da obuka prijavljenih kandidata počinje 24.04.2024. u 9.00h. Teoretski dio obuke će se održati u prostorijama Stručne Institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, a praktični dio na STP Autocentar BH d.o.o. Sarajevo u […]

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila APRIL/TRAVANJ 2024

Javni poziv – obuka i polaganje stručnog ispita za rad na STP vozila APRIL/TRAVANJ 2024

Na osnovu člana 76. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH, br. 28/06), Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkih pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH […]

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart/ožujak 2024.

OBAVIJEST – stručni i licencni ispiti mart/ožujak 2024.

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku u periodu 21.02. – 23.02.2024. godine da će se ispit za provjeru znanja održati u petak 08.03.2024. godine u 13.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Švedski amfiteatar I. Kandidati koji su zaposleni na STP vozila i kojima licenca ističe zaključno sa 31.03.2024. godine ispit za licencu također polažu […]

Održana obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar 2024

Održana obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar 2024

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u terminu 21. – 23.02.2024. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata. Predavanja teoretskog […]

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

OBAVIJEST ZA PRIJAVLJENE KANDIDATE – POČETAK OBUKE

Obavještavaju se svi kandidati, koji su se prijavili za obuku i polaganje stručnog ispita za voditelja ili kontrolora na STP vozila, da obuka prijavljenih kandidata počinje 21.02.2024. u 9.00h. Teoretski dio obuke će se održati u prostorijama Stručne Institucije Mervik d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, a praktični dio na STP Autocentar BH d.o.o. Sarajevo u […]

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo