POZIV ZA OBUKU I POLAGANJE ISPITA ZA RAD NA CERTIFICIRANJU VOZILA

Podijelite:

Na osnovu članova 4. i 8. Pravilnika o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (SG BiH 41/08, 89/11, 6/12, 82/20 i 85/20) i Ugovora o obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja broj 01-04-02-2-404/22 od 11.02.2022. godine, Konzorcij u sastavu Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo (nosilac Konzorcija), Mervik d.o.o. Sarajevo (konzort) i Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica (konzort), objavljuju

POZIV

za obuku i polaganje ispita za rad na poslovima certificiranja vozila u skladu sa Pravilnikom

Na poziv se mogu prijaviti kandidati zaposleni kod privrednih društava koji obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove certificiranja vozila, i to za pozicije:

  1. Rukovodilac poslova ispitivanja sa VII/I stepenom stručne spreme mašinskog, smjera motori i vozila (ili drugi smjer sa radnim iskustvom od najmanje 3 godine na poslovima održavanja, servisiranja i ispitivanja vozila).
  2. Saradnik za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku certificiranja sa minimalno IV stepenom stručne spreme mašinskog ili saobraćajnog, cestovnog smjera.
  3. Saradnik za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u postupku certificiranja iz oblasti ispitivanja statičkog elektriciteta sa minimalno IV stepenom stručne spreme elektrotehničkog smjera.
  4. Administrativni radnik na poslovima certificiranja koji ima minimalno IV stepen stručne spreme (administrativni radnik pohađa obuku, ali ne polaže ispit).

Potrebna dokumentacija:

Cijena i rokovi:

Obuka je besplatna za sve kandidate. Na obuku se mogu prijaviti kandidati zaposleni kod privrednih društava koji obavljaju ili planiraju da obavljaju poslove certificiranja vozila. Prijava u elektronskoj formi sa skeniranim dokumentima se može dostaviti na e-mail: info@automotivecenter.ba.

Konačan rok za prijavu je 06.05.2022. godine.

Kompletna dokumentacija se do ovog datuma mora dostaviti na adresu nosioca Konzorcija Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 10, 71000 Sarajevo.

Obuka kandidata počinje 12.05.2022. i traje tri dana. Lokacija obuke će se naknadno odrediti nakon zaključenja roka za prijavu. Ispit će se održati 7 dana nakon održane obuke.

Kontakt informacije:

Automotive center – centar za vozila d.o.o. Sarajevo 033 715 467

Mervik d.o.o. Sarajevo 033 711 312

Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica 032 445 600

Posljednje novosti

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo