Održane obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar i april 2023

Podijelite:

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u terminima 15. – 17.02.2023. kao i 12. – 14.04.2023. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata.

Predavanja teoretskog dijela održana su u učionici, na adresi Stručne institucije, Vilsonovo šetalište 10. Praktični dio obuke kandidata je održan na STP vozila Autocentar BH d.o.o., ul. Džemala Bijedića 165B u Sarajevu, te se ovim putem zahvaljujemo rukovodstvu ove grupacije stanica tehničkih pregleda, a posebno gosp. Jasminu Bijediću i uposlenicima navedene STP vozila na pomoći.


Obuku u dva termina su upješno odlušala 44 kandidata. Svim kandidatima koji su pohađali obuku želimo uspješnu pripremu i polaganje predstojećih ispita.

Posljednje novosti

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo