Održane obuke kandidata za stručno osposobljavanje, februar i april 2023

Podijelite:

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u terminima 15. – 17.02.2023. kao i 12. – 14.04.2023. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata.

Predavanja teoretskog dijela održana su u učionici, na adresi Stručne institucije, Vilsonovo šetalište 10. Praktični dio obuke kandidata je održan na STP vozila Autocentar BH d.o.o., ul. Džemala Bijedića 165B u Sarajevu, te se ovim putem zahvaljujemo rukovodstvu ove grupacije stanica tehničkih pregleda, a posebno gosp. Jasminu Bijediću i uposlenicima navedene STP vozila na pomoći.


Obuku u dva termina su upješno odlušala 44 kandidata. Svim kandidatima koji su pohađali obuku želimo uspješnu pripremu i polaganje predstojećih ispita.

Posljednje novosti

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima islamske vjerosipovjesti kolektiv Mervik d.o.o. Sarajevo želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Petak, 21.04.2023. godine

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo