Održana obuka kandidata za stručno osposobljavanje

Podijelite:

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u periodu 17.02. – 19.02.2022. godine organizovala obuku za stručno osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila. Obuka je organizovana prema prenesenim ovlastima na Stručnu instituciju sa Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, a u skladu sa planom i programom relevantnih zakonskih i podzakonskih akata.

Predavanja su organizovana u kombinovanom modelu, tako da se jedan dio teoretskog dijela predavanja održao putem online platforme Google Meet, a drugi dio u učionici. Praktični dio obuke kandidata je održan na STP vozila Autocentar BH d.o.o., ul. Džemala Bijedića 165B u Sarajevu, te se ovim putem zahvaljujemo rukovodstvu ove grupacije stanica tehničkih pregleda, a posebno gosp. Jasminu Bijediću i uposlenicima navedene STP vozila na pomoći.

Svim kandidatima koji su pohađali obuku želimo uspješnu pripremu i polaganje predstojećeg ispita.

Posljednje novosti

Prijavite se!

Vilsonovo šetalište 10, Sarajevo