Ispit za osposobljavanje i licencni ispit MART 2020

Obavještavaju se svi kandidati koji su u periodu od 20. - 22.02.2020. godine pohađali Obuku za osposobljavanje za rad na STP vozila, da će se STRUČNI ispit održati 07.03.2020. godine u 10.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ul. Vilsonovo šetalite 9), sala 101, I sprat. Voditelji su u obavezi sa sobom ponijeti kalkulator jer se mobitel ne može koristiti za računanje.


Kandidati kojima licenca ističe u martu 2020. godine, ili trebaju prvi put da polažu za licencu, ispit za LICENCU će polagati 07.03.2020. godine u 11.00h (Prva grupa) i 12.30h (druga grupa) na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ul. Vilsonovo šetalite 9), sala 101, I sprat. Voditelji koji polažu licencu također moraju sa sobom ponijeti kalkulator za računanje, jer korištenje mobitela za računanje nije dozvoljeno.

Spisak kandidata za LICENCU možete pogledati u nastavku.

GRUPA 1 - 11.00h - MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

GRUPA 2 - 12.30h - MAŠINSKI FAKULTET SARAJEVO

Grupe se ne mogu mijenjati i kandidati su dužni da poštuju navedeni raspored!!! 

Praktični dio ispita za kontrolore će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 1. Oprema Maha, STP AC Quattro, ul. Put života 1, Sarajevo
  • 2. Oprema Cartec, STP GMC Inženjering, ul. Put života 16, Sarajevo

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone ili e-mail SI Mervik.