OBAVIJEST - Stručni i licencni ispit, april/travanj 2018.

Obavještavaju se kandidati koji su u periodu 12.-14.04.2018. godine pohađali obuku za osposobljavanje za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, da će se ispit održati 28.04.2018. godine u 10.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište broj 9.

Za sve informacije se možete obratiti na broj telefona 033/711-310 ili 033/711-312

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obavještavaju se kandidati koji treba da polažu ispit za licencu (prvi put, obnova/licenca ističe u aprilu 2018./ ili popravni ispit) da će se ispit održati 28.04.2018. u 11.00h na Mašinskom fakultetu Sarajevo.

Spisak kandidata možete pogledati ovdje.

Praktični dio ispita za kontrolore koji rade na opremi Maha će biti na STP Autocentar BH, ul. Topal Osman Paše bb, a za kontrolore koji rade na opremi Cartec, na STP GMC Inženjering, ul. Put Života 16, Sarajevo.

Za sve informacije se možete obratiti na broj telefona 033/711-310 ili 033/711-312