OBAVIJEST - Stručni i licencni ispit, mart/ožujak 2018.

Obavještavaju se kandidati koji su u periodu 22.-.24.02.2018. godine pohađali obuku za osposobljavanje za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, da će se ispit održati 10.03.2018. godine u 10.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, sala 101, ulica Vilsonovo šetalište broj 9.

Za sve informacije se možete obratiti na broj telefona 033/711-310 ili 033/711-312

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obavještavaju se kandidati koji treba da polažu ispit za licencu (prvi put, obnova ili popravni ispit) da će se ispit održati 10.03.2018. u dvije grupe prema sljedećem rasporedu (kliknite na grupu da otvorite spisak):

Grupa 1 - 11.00h, Mašinski fakultet Sarajevo sala 101

Grupa 2 - 12.30h, Mašinski fakultet Sarajevo sala 101

KANDIDATI SU DUŽNI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG RASPOREDA I PREBACIVANJE IZ JEDNE GRUPE U DRUGU NIJE MOGUĆE.

Kontrolori koji rade na opremi Cartec, praktični dio ispita će imati na STP GMC Inženjering, Put života 16, Sarajevo.

Kontrolori koji rade na opremi Maha, praktični dio ispita će imati na STP AC Quattro, Put života 1, Sarajevo.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Stručnoj instituciji na telefon 033/711-312.