Obavijest - FUIP-inspektorat za saobraćaj novi korisnik informaciong sistema eTahograf

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je prema rješenju Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija broj  06-27-12-434/18 od 25.01.2018., dana 06.02.2018. godine izvršila uključenje Federalne saobraćajne inspekcije u jedinstveni informacioni sistem radionica za tahografe eTahograf. Saradnici Stručne institucije su priključenje na sistem i predaju korisničkih podataka izvršili u sjedištu Inspekcije u Sarajevu.

Inspektori sada imaju pregled svih predmeta koji se obavljaju kroz sistem u realnom vremenu, kako u svom sjedištu, tako i putem svojih laptop računara kada se nalaze na terenu.