BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

Svim pripadnicima Islamske vjerosipovjesti želimo BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Utrak, 20.07.2021. i srijeda 21.07.2021. godine, su neradni dani u SI Mervik d.o.o. Sarajevo.

Podrška informacionom sistemu eTahograf će biti dostupna na e-mail taho@mervik.ba.