Održana redovna godišnja edukacija 2015 - Sarajevo

U Sarajevu je, 29. i 30.05.2015. godine održana redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila sa područja Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona/županije, te općina Kiseljak i Kreševo.