Obavijest prijavljenim kandidatima - početak obuke

Obavještavaj use svi kandidati koji su se prijavili po osnovu poziva za stručno usavršavanje i polaganje stručnog ispita za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, da će se obuka obaviti prema slijedećem rasporedu:

Obuka će se obaviti u prostorijama Stručne institucije Mervik d.o.o., ul. Vilsonovo šetalište 10 Sarajevo (zgrada pored Mašinskog fakulteta u Sarajevu).

za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 033 711 312 ili na e-mail info@mervik.ba