Obavijest - seminar za voditelje i tehničare na radionicama za tahografe

Zamoljeni smo od strane Agram d.d. da postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da je u planu u redovnom terminu održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH:

Seminari će se održati u Sarajevu u poslovnoj zgradi koncerna AGRAM, ul. Trg Međunarodnog prijateljstva 20.

1.      Osnovni seminar 1308-1318

Petak, 03.11.2017. od 16,00 do 21,00 sati-uvodni i radni dio seminara

Subota, 04.11.2017. od 08,00 do 16,00 sati-radni i praktični dio seminara

Nedjelja, 05.11.2017. od 08,00 do 13,00 sati-radni dio i ispitni test

2.    Seminar za ograničivač brzine

Nedjelja, 05.11.2017. od 13,00 do 14,00  radni dio seminara

3.     Obnavljajući seminar za analogne tahografe-trogodišnji

Nedjelja, 05.11.2017. od 13,00 do 16,00 sati - radni dio seminara

4.     Obnavljajući seminar za digitalne tahografe-trogodišnji

Nedjelja, 05.11.2017. od 13,00 do 16,00 sati - radni dio seminara

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: "Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara" i iste šaljete na e-mail: prodaja@kamis.ba

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 30.10.2017. godine, a krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 31.10.2017. godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Osnovni seminar 1308-1318:………………….……………………………………………….........894,73 KM
  2. Seminar za ograničivač brzine………………………………………………….....….…………………176,20 KM
  3. Obnavljajući seminar za analogne tahografe:……………………………….………..………. 228,83 KM
  4. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:….……………………………….……..………. 228,83 KM

Napomena:

·     U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.

·     Polaznici obnavljajućeg seminara, dužni su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, 1319 i 1324 i DTCO 1381 po planu i programu VDO-a.

 
Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.