Obavijest - seminar za voditelje i tehničare na radionicama za tahografe

Zamoljeni smo od strane Agram d.d. da postavimo ovu obavijest:

Poštovani-e,

obavještavamo Vas da KAMIS d.o.o. kao nacionalni dealer VDO-a za BiH u saradnji sa Tahograf d.o.o. Sv. Nedjelja-Zagreb kao ovlaštenim zastupnikom VDO-a za jugoistočnu Evropu, u redovnom terminu organizira održavanje seminara za voditelje i tehničare u radionicama za tahografe u BiH, prema planu i programu proizvođača tahografa VDO:

Seminari će se održati u Tuzli u poslovnoj zgradi  Euroherc i BSO osiguranja, ul: Mije Keroševića Guje b.b.:

Seminar za digitalni tahograf DTCO 1381

Petak, 23.06.2017. od 16,00 do 21,00 sati - uvodni i radni dio seminara

Subota, 24.06.2017. od 08,00 do 13,00 sati -radni dio seminara

Obnavljajući seminar za digitalne tahografe-trogodišnji

Subota, 24.06.2017. od 13,00 do 16,00 sati

Molimo da prijave za seminare vršite isključivo na memorandumu firme na kome su vidljivi: "Naziv, sjedište, adresa, ID i PDV broj firme i ime i prezime polaznika seminara" i iste šaljete na e-mail: faruk.karic@agram.ba

Prijave je potrebno dostaviti „najkasnije“ do 19.06.2017. godine, krajnji rok za uplatu-kotizaciju za seminar-e je 20.06.2017. godine.

Cijena-kotizacija za navedene seminare iznosi:

  1. Seminar za tahograf DTCO 1381:……………….……………………………….........675,05 KM
  2. Obnavljajući seminar za digitalne tahografe:…………………………..…...……. 228,83 KM

Napomena:

·     U cijene-kotizaciju za seminare uračunat je PDV, hrana i piće za vrijeme trajanja seminara.

·     Polaznici navedenih seminara, „obavezni“ su sa sobom ponijeti kopije potvrda o završenoj edukaciji za Osnovni seminar 1308-1318, 1319 i 1324 po planu i programu VDO-a.

 

Za sve informacije vezane za seminare za tahografe, kontakt osoba je Faruk Karić, 063/890-562.