Obavijest STP - dostava podatka o pretrpljenim štetama

02.06.2014. -Molimo sve stanice tehničkih pregleda vozila sa područja Tuzlanskog, Posavskog, Sarajevskog i Bosanko-Podrinjskog Kantona, te općina Kiseljak, Kreševo, Konjic, Jablanica i Prozor-Rama da postupe u skladu sa narednim tekstom:

Na osnovu zahtjeva Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, zaprimljenog putem e-maila, dana 02.06.2014. godine, molimo Vas da nam dostavite podatke o eventualnim štetama prouzrokovanim poplavama koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu u maju mjesecu 2014. godine na Vašoj stanici tehničkog pregleda vozila.

 Podatke koje je potrebno dostaviti su:

  • naziv stanice tehničkog pregleda koja je pretrpila štetu nanesenu poplavama u maju 2014. godine,
  • da li je izvršena procjena štete, ko je napravio procjenu, iznos štete - (validan bi bio dokument ovlaštenog zastupnika proizvođača opreme ili druge ovlaštene laboratorije),
  • druge podatke koji bi bili od koristi za navedenu mogućnost apliciranja za pomoć preduzećima na sanaciji šteta nanesenih poplavom u maju 2014. godine.

 Navedene podatke je potrebno dostaviti u što kraćem roku stručnoj instituciji Mervik, putem e-maila info@mervik.ba ili putem faxa 033/711-311.

 Za sve dodatne informacije se možete obratiti na telefon 033/711-310.