Stručni i licencni ispit

Obavještavaju se kandidati koji su u periodu od 10.-12.04.2014. pohađali obuku za sticanje uvjerenja za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, u organizaciji SI Mervik, da će se ispit održati 26.04.2014. godine sa početkom u 10:00h na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo.

Također 26.04.2014., u 11:00h će se obaviti ispit za sticanje/obnovu licence za voditelje i kontrolore koji nemaju licencu ili im ističe zaključno sa 30.04.2014. godine.

Spisak kandidata za licencu možete pogledati niže:


1. Faris Frtuna, Kontrolor, Remis Visoko - samo teorija
2. Amar Sadović, Kontrolor, OSING Sarajevo - samo teorija
3. Mithat Hasković, Kontrolor, Šiljak Sarajevo
4. Amel Bešić, Kontrolor, Centrotrans Eurolines Sarajevo
5. Hamed Kuldija, Kontrolor, Centrotrans Eurolines Sarajevo
6. Imer Mašić, Kontrolor, OSING Kladanj
7. Haris Ćorić, Kontrolor, Hajasinženjering Mostar
8. Ramiz Gudić, Kontrolor, Autoservis Donji Vakuf
9. Nedeljko Mađar, Kontrolor, Finvest Drvar
10. Luka Gučanin, Kontrolor, Lašva komerc Travnik
11. Ivica Arapović, Kontrolor, Lašva komerc Travnik
12. Ermin Likić, Voditelj, Bosnaexpres Doboj Jug
13. Mevsad Pamuk, Voditelj, OSING Sarajevo
14. Ervin Mehanović, Voditelj, OXIS oil Gračanica
15. Mersad Sinanović, Voditelj, BN Step
16. Derviš Sejdić, Kontrolor, BN Step
17. Tarik Čolaković, Kontrolor, BN Step

Kandidati koji polažu prvi put za licencu dužni su sa sobom ponijeti ovjerenu kopiju prijave JS 3100 i jednu fotografiju.

Praktični dio ispita za kandidate koji rade na opremi Cartec će se obaviti na STP Centrotrans Tranzit, dok će za kandidate koji rade na opremi Maha praktični dio ispita se obaviti na STP Centrotrans Eurolines.

Ako ima kandidata koji se ne nalaze na ovome spisku, a imaju uvjete za polaganje licence, treba da se jave u SI Mervik, na telefon broj 033 711 310, 711 312 ili 711 313 ili putem e-maila info@mervik.ba