Sarajevo - Održana redovna godišnja edukacija

29. i 30.11.2013. godine u Sarajevu je održana redovna godišnja edukacija uposlenika na stanicama tehničkih pregleda vozila sa područja Sarajevskog i Bosansko-podrinjskog kantona/županije i općine Kiseljak.