Tuzla - Održana redovna godišnja edukacija

15. i 16.11.2013. - U Tuzli je održana redovna godišnja edukacija uposlenika na STP sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona/županije.