Obaveze Stručne institucije

Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH je prema Ugovoru broj: 01-27-630/12 prenijelo Stručnoj instituciji MERVIK slijedeće poslove i obaveze:


  1. Edukacija kadrova za obavljanje poslova kontrolora tehničke ispravnosti vozila i drugih osoba koje rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda i registracije motornih vozila iz oblasti motora i vozila
  2. Organizovanje periodične provjere znanja voditelja stanica tehničkog pregleda, kontrolora tehničke ispravnosti vozila i drugog osoblja uposlenog  na stanici tehničkog pregleda
  3. Poslove stručnog nadzora nad 63 STP sa područja Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Općina Kiseljak, Konjic, Jablanica i Prozor-Rama
  4. Organizovanje uvezivanja stanica za tehnički pregled vozila i drugih zainteresiranih subjekata u jedinstven informacioni sistem vezan za poslove tehničkog pregleda vozila iz dijela rada, praćenja i unapređenja informacionog sistema
  5. Ostvarivanje saradnje sa stručnim, naučnim organizacijama, institutima, preduzećima i drugim pravnim licima iz oblasti tehničkog pregleda vozila
  6. Na zahtjev FMPiK, a najmanje dva puta godišnje, dostavljati izvještaje, podatke i dokumenta od značaja za vršenje upravnog nadzora
  7. Osposobljavanje kandidata za voditelje stanice tehničkog pregleda i kontrolora tehničke ispravnosti vozila
  8. Informatičko praćenje rada radionica za tahografe prema aktivnostima iz Plana i programa aktivnosti
  9. Posao uspostavljanja EKO testa na stanicama tehničkog pregleda prema aktivnostima iz Plana i programa aktivnosti