Stručni ispit

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku za polaganje stručnog ispita za voditelje i kontrolore da će se ispit održati u Sarajevu, 09.03.2013. god. sa početkom u 11:00 h na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 10.

Praktični dio ispita će se održati na STP Centrotrans Tranzit d.d. Sarajevo, ul. Kurta Schorka 8 (preko puta Wise na Stupu).