Seminar za voditelje STP

Obavještavamo sve STP u FBiH da će Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo, prema preuzetim obavezama po Ugovoru potpisanom sa Federalnim Ministarstvom prometa i komunikacija i planu i programu rada Stručne institucije, održati seminar za voditelje STP u FBiH na regionalnom principu, prema sljedećem rasporedu:

Područje STP

Datum i vrijeme održavanja

Lokacija

Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10

14.11.2016. godine u 11.00h

Hotel Bristol, Mostar

Unsko-sanski kanton i općina Drvar

15.11.2016. godine u 9.00h

Hotel Park, Bihać

Tuzlanski kanton, Posavski kanton

16.11.2016. godine u 12.00h

TC Dramar, Tuzla

Kanton Sarajevo, Bosansko-podrinjski kanton, Općine Kiseljak, Kreševo, Konjic, Breza

16.11.2016. godine u 13.00h

Hotel Sarajevo, Sarajevo

Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski kanton

18.11.2016. godine u 9.00h

Hotel Zenica, Zenica

Teme koje će biti prezentovane na seminaru su:

  • Uređaji za zaustavljanje kod vozila „L“ kategorije – propisi i provjera tehničke ispravnosti
  • Određivanje starosne dobi vozila

Seminaru su dužni prisustvovati svi voditelji STP, a ukoliko je voditelj spriječen, tada ga treba zamjeniti najiskusniji kontrolor tehničke ispravnosti vozila. Na seminaru će se voditi evidencija prisustva.