Seminar za MUP

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo u sklopu redovnih aktivnosti prema preuzetim poslovima iz prenešenih ovlaštenja sa Federalnog ministarstva prometa i komunikacija organizuje seminar za pripadnike Ministarstava unutrašnjih poslova Tuzlanskog, Posavskog i Bosansko-podrinjskog kantona/županije. Tema seminara je Specifičnosti obavljanja tehničkog pregleda vozila u svrhu registarcije vozila. Zbog iskazane zainteresovanosti seminaru će prisustvovati i predstavnici Ministarstava prometa navedenih kantona/županija, voditelji stanica tehničkih pregleda vozila sa ovih kantona/županija, koji su putem Udruženja STP u FBiH iskazali zainteresovanost za prisustvo seminaru, a očekuje se i prisustvo predstavnika Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija.

Seminar se održava u Tuzli, 27.01.2016. godine u Tržnom centru Dramar sa početkom u 12h.