Informacioni sistem za tahografe

Obavještavamo sve ovlaštene radionice za tahografe u FBiH da je Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija donijelo odluku da od 13.10.2014. godine sve potvrde koje se budu izdavale o ispitivanju tahografa moraju biti izdate kroz informacioni sistem Stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo.

Molimo Vas da do zvaničnog početka rada kontaktirate SI Mervik ako imate nekih nejasnoća ili pitanja vezano za rad u informacionom sistemu.

Telefon na koji nas možete kontaktirati je 033 711 312 ili e-mail taho@mervik.ba