Pitanja i odgovori

Kako se prijaviti na Informacioni sistem eTP?
Ukucavanjem adrese http://etp.mervik.ba, nakon što Vam se pojavi početna strana aplikacije, potrebno je uraditi dvostruku klik na logo SI Mervik i nakon toga se pojavljuju polja za unos korisničkog imena i lozinke.

Šta se unosi u polje korisničko ime, a šta u polje lozinka?
U polje korisničko ime se unosi korisničko ime koje ste imali u prethodnom informacionom sistemu, ali sve malim slovima i slova č ć ž đ š se sada ukucavaju kao c c z d s.
U polje lozinka se unosi identična lozinka kao u prošlom informacionom sistemu, osim ako SI Mervik nije izvršila reset vaše lozinke na Vaš zahtjev ili ste je Vi sami zamjenili u Informacionom sistemu.

Šta se unosi za PIN na kraju unosa?
Za PIN se unosi 1234, osim ako PIN niste promjenili kroz prethodni Informacioni sistem ili kroz novi Informacioni sistem.

Zašto nije moguć pristup aplikaciji, iako se ukuca etp.mervik.ba?
Zato što Vam je u historiji/povijesti web preglednika ostala prethodna adresa informacionog sistema. Potrebno je da očistite historiju/povijest u Vašem pregledniku.

Koji je web preglednik preporučen za rad?
Mozilla Firefox sa instaliranim shockwave playerom.

Šta je potrebno da imam na svom računaru kako bi SI Mervik mogla brzo da mi pomogne?
Instaliran program Team Viewer.