OBAVIJEST SVIM STP - licencni ispiti juni 2021

Zbog trenutne povoljne epidemiološke situacije širenja koronavirusa u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno Ministarstvo prometa i komunkacija je u konsultaciji sa stručnim institucijama donijelo odluku da se organizuju licencni ispiti za sve kandidate sa stanica tehničkih pregleda vozila u Fedearciji BiH.

Raspored održavanja ispita:

Lokacija

Datum

Nadležna SI

Tuzla

08./09.06.2021.

Mervik d.o.o. Sarajevo

Zenica

11./12.06.2021.

IPI d.o.o. Zenica
Mostar
15./16.06.2021.

Centar motor d.o.o. Š. Brijeg

Sarajevo

18./19.06.2021.

Centar motor d.o.o. Š. Brijeg

Bihać

25./26.06.2021.

IPI d.o.o. Zenica

Kandidati koji treba da polažu ispit sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona/županije, polažu 08. i 09.06.2021. u Tržnom centru Dramar u Tuzli.

Spiskovi će biti objavljeni naknadno i formirane grupe se moraju strogo poštovati.

Kandidati sa područja Bosansko-podrinjskog kantona/županije ispit polažu u Sarajevu.

Svi kandidati se moraju pridržavati navedenog rasporeda.

Na lokacijama ispita će biti provedene epidemiološke mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Svi kandidati koji nekoliko dana prije ili na dan ispita budu imali temperaturu, respiratorne tegobe i slabost, NE SMIJU doći na ispit. Prije ulaza u salu mjerit će se tjelesna temperatura i svi koji budu imali 37 °C i više će biti vraćeni sa ispita.

Kandidati su dužni nositi masku na licu koja pokriva usta i nos, te poštovati međusobnu distancu od najmanje dva metra. Nije dozvoljeno zadržavanje i međusobna komunikacija unutar sale. Svi kanidati će potpisati posebnu izjavu u sklopu provođenja higijensko - epidemioloških mjera.

Kandidati koji budu spriječeni da prisustvuju ispitu moraju se javiti nadležnoj stručnoj instituciji.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ĆE U SARADNJI SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA PRATITI AKTUELNU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU I U SKLADU SA ISTOM ODLUČITI O ODRŽAVANJU ISPITA. MOLIMO SVE ZA RAZUMIJEVANJE I SARADNJU.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati nadležnu stručnu instituciju.