EDUKACIJA STRUČNOG OSOBLJA NA STP 2020

Obavještavaju se sve stanice tehničkih pregleda vozila da će se redovna godišnja edukacija uposlenih na STP vozila u FBiH održati online putem Google Meet platforme prema sljedećem rasporedu.

Grupa 1
15.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
16.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg
17.12.2020. u 14.00 h –  predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica

Grupa 2
21.12.2020 u 14.00 h – predavanje stručne institucije Mervik d.o.o. Sarajevo
22.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Institut za privredni inžinjering d.o.o. Zenica
23.12.2020. u 14.00 h – predavanje stručne institucije Centar motor d.o.o. Široki Brijeg

Svaka od stanica će dobiti link za predavanje kojem se treba pridružiti najkasnije do 13.55 h na dan predavanja. Povezivanje na platformu Google Meet se može vidjeti u ovom uputstvu.

Predavanju su obavezni prisustvovati svi zaposleni na stručnim poslovima voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila.

RASPORED PO GRUPAMA

GRUPA 1 (15., 16. i 17.12.2020. u 14.00h)

1. Sve stanice sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Zapadnohercegovačkog kantona/županije
3. Sve stanice sa područja Kantona/Županije 10
4. Sve stanice sa područja Posavskog Kantona/županije

5. Stanice:

1.    ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora
2.    BOSNAEXPRES d.d. Doboj - Jug
3.    AGRAM d.d. Žepče
4.    K-PROJEKT d.o.o. Žepče
5.    AUTO MOTO KLUB "BUGOJNO" d.o.o.
6.    AGRAM d.d. Jajce
7.    AUTOCENTAR BH d.o.o. Bugojno
8.    AGRAM d.d. Bugojno
9.    BN-STEP d.o.o. P.J.2 Zavidovići
10.    GRAKOP d.o.o. Kiseljak
11.    ORMAN d.o.o. Busovača
12.    OSING d.o.o. Vareš
13.    PSC-JELAH d.o.o. Jelah
14.    REMIS d.o.o. Vitez
15.    AGRAM d.d. Zenica
16.    REMIS d.o.o. Maglaj
17.    BN-STEP d.o.o. Zavidovići
18.    GANJGO LINE d.o.o. Doboj - jug
19.    SJAJ d.o.o. Maglaj
20.    AGRAM d.d. Podružnica Vitez
21.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Vitez
22.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Novi Travnik
23.    CROTEHNA d.o.o. Podružnica Jajce
24.    TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Busovača
25.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Bugojno
26.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Kiseljak
27.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Donji Vakuf
28.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Kreševo
29.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Travnik
30.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Vitez
31.    TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Kiseljak broj 2
32.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Novi Travnik
33.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Tešanj
34.    ASA ASSISTANCE doo Sarajevo - Podružnica 3 Fojnica
35.    OSING d.o.o. Sarajevo-Podružnica STPV Breza
36.    AGRAM d.d. Podružnica Žepče 2
37.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Gornji Vakuf-Uskoplje
38.    TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Visoko
39.    ASA ASSISTANCE doo Sarajevo - Podružnica Travnik
40.    OSING doo PSTPV Gornji Vakuf-Uskoplje
41.    OSING doo PSTPV Travnik
42.    TRC doo Podružnica TešanjGRUPA 2 (21., 22. i 23.12.2020. u 14.00h)

1. Sve stanice sa područja Tuzlanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Kantona/županije Sarajevo
3. Sve stanice sa područja Bosansko-podrinjskog kantona/županije
4. Sve stanice sa područja Unsko-sanskog kantona/županije

5. Stanice:

1.    BTS d.o.o. Visoko
2.    REMIS d.o.o. Visoko
3.    REMIS d.o.o. Zenica I
4.    AUTOCENTAR BH d.o.o. Zenica
5.    TRANSPORT d.o.o. Kakanj
6.    OSING d.o.o. Zenica
7.    KOVAN M.I. d.o.o. Gračanica PJ Olovo
8.    REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj
9.    TPV d.o.o. Zenica


Raspored stanica po grupama možete preuzeti ovdje.