Obavijest svim STP - Ispitivanje vozila na poligonu

Obavještavaju se sve ovlaštene STP vozila da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija donijelo UPUTSTVO za mjerenje usporenja (deceleracije) vozila na poligonu i određivanje kočionog koeficijenta.
U istom je propisan način podnošenja zatjeva za izdavanje odobrenja, pregled poligona, kao i uslovi koje STP i poligon moraju da ispune.

Sve STP koje žele da prošire svoje rješenje za ispitivanje vozila koja se ne mogu ispitati na tehnološkoj liniji unutar objekta STP od sada moraju da postupaju u skladu sa ovim Uputstvom.
STP koje već imaju izdato odobrenje, u roku od 90 dana moraju dostaviti Ministarstvu dokaze da ispunjavaju uslove prema članu 5 ovog Uputstva.

Uputstvo možete pogledati ovdje.