OBAVIJEST SVIM STP - Licencni ispiti novembar/decembar 2020

Obavještavaju se sve STP u FBiH da će se ispiti za obnovu licenci održati prema sljedećem rasporedu:

Lokacija

Datum

Nadležna SI

Zenica

06./07.11.2020.

IPI d.o.o. Zenica

Mostar

13./14.11.2020.

Centar motor d.o.o. Š. Brijeg

Tuzla

20./21.11.2020.

Mervik d.o.o. Sarajevo

Bihać

27./28.11.2020.

IPI d.o.o. Zenica

Sarajevo

04./05.12.2020.

Centar motor d.o.o. Š. Brijeg

Kandidati koji treba da polažu ispit sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona/županije, polažu 20. i 21.11.2020. u Tržnom centru Dramar u Tuzli.

Spiskovi će biti objavljeni naknadno.

Kandidati sa područja Bosansko-podrinjskog kantona/županije ispit polažu u Sarajevu.

Svi kandidati se moraju pridržavati navedenog rasporeda.

Na lokacijama ispita će biti provedene epidemiološke mjere u cilju suzbijanja širenja korona virusa. Svi kandidati koji nekoliko dana prije ili na dan ispita budu imali temperaturu, respiratorne tegobe i slabost, NE SMIJU doći na ispit. Prije ulaza u salu mjerit će se tjelesna temperatura i svi koji budu imali 37 °C i više će biti vraćeni sa ispita.

Kandidati su dužni nositi masku na licu koja pokriva usta i nos, te poštovati međusobnu distancu od najmanje dva metra. Nije dozvoljeno zadržavanje i međusobna komunikacija unutar sale.

Kandidati koji budu spriječeni da prisustvuju ispitu moraju se javiti nadležnoj stručnoj instituciji.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA ĆE U SARADNJI SA STRUČNIM INSTITUCIJAMA PRATITI AKTUELNU EPIDEMIOLOŠKU SITUACIJU I U SKLADU SA ISTOM ODLUČITI O ODRŽAVANJU ISPITA. MOLIMO SVE ZA RAZUMIJEVANJE I SARADNJU.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati nadležnu stručnu instituciju.