Obavijest za STP vozila i Udruženje vlasnika STP vozila – Prednacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Sarajevo, 14.04.2020.

Obavještamo sve STP vozila i Udruženje vlasnika STP vozila da je na zvaničnoj web platformi saradnje institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građana, “eKonsultacije”, kreiran plan zakonodavnih aktivnosti za instituciju Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i to za Prednacrt pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o tehničkim pregledima motornih vozila.

Ukoliko želite, i Vi možete dati svoj doprinos u izradi datog Prednacrta, te uzeti učešće u konsultacijama na način da posjetite sljedeći link: https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/109257-

Da biste učestvovali u konsultacijama potrebno je da se registrujete kao korisnik i prijavite za konsultacije.

 

Izvor: https://ekonsultacije.gov.ba