Obavijest za STP vozila - umjeravanje opreme

Obavještamo sve STP vozila da je Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo nakon nekoliko upita sa stanica tehničkih pregleda vozila u F BiH vezano za umjeravanje opreme koja se koristi za rad na stanicama, poslala dopis prema Federalnom Ministarstvu prometa i komunikacija.

U istom smo zatražili od Ministarstva uputstvo na koji način STP trebaju da postupaju sa opremom za koju trebaju izvršiti umjeravanje, a koju zbog vanredne situacije prouzrokovane pandemijom korona virusa (COVID-19), ne mogu da umjere zbog nemogućnosti ovlaštenih laboratorija da dođu na lice mjesta.

Dana 10.04.2020. SI Mervik je dobila odgovor od Ministarstva u kojem se navodi da STP vozila treba da dostavi zvanični dopis ovlaštene laboratorije. U dopisu sa memorandumom laboratorije treba da bude jasno navedeno da laboratorija nije u mogućnosti da izvrši umjeravanje na lokaciji stanice tehničkog pregleda (obavezno navesti naziv i adresu stanice). Dopis od ovlaštene laboratorije STP vozila treba da dostavi nadležnoj stručnoj instituciji. Po primitku dopisa, Stručna institucija isti prosljeđuje u Ministarstvo na dalje postupanje.