Održan sastanak stručnih institucija i nadležnih ministarstava saobraćaja

U Banja Luci je 17.07.2019. godine održan sastanak Stručnih institucija na nivou entiteta i Brčko Distrikta BiH sa predstavnicima državnog i entitetskih Ministarstava saobraćaja.
Tema sastanka je bila implementacija novog Pravilnika o tehničkim preledima vozila objavljenog u Službenom glasniku BiH broj 33/19 i osvrt na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama objavljenog u Službenom glasniku BiH broj 26/19.

Predstavnik SI Mervik d.o.o. Sarajevo je na ovom sastanku uzeo aktivno učešće u analizi navedenih Pravilnika, te njihovoj budućoj ispravnoj implementaciji na stanicama tehničkih pregleda vozila.