Stručna institucija Mervik održala drugi krug obuke novih kandidata u 2019. godini

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je prema prenesenim poslovima iz nadležnosti Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija održala drugi krug obuke za osposobljavanje i rad na stanicama tehničkih pregleda vozila u 2019. godini.

Obuka je održana u Sarajevu u periodu 11. - 13.04.2019. godine. i sastojala se iz teoretskog i praktičnog dijela. Na obuci je u drugom krugu učestvovalo ukupno 14 kandidata i to 6 voditelja, 6 kontrolora i 2 kandidata koji su se osposobljavali za voditelja i kontrolora tehničke ispravnosti vozila.

Sa prvim krugom obuke u kojem je SI Mervik imala 21 kandidata na osposobljavanju i 14 kandidata u drugom krugu, SI Mervik je uspješno izvršila obuku 35 kandidata za 2019. godinu. SI Mervik svake godine bilježi sve veći broj kandiata koji se prijavljuju na poziv Stručne institucije za osposobljavanje i rad na STP vozila što je rezultat kvalitetne obuke i osposobljavanja naših kandidata.

SI Mervik se ovim putem zahvaljuje STP AC Quattro d.o.o. Sarajevo na ustupljenom terminu i pomoći za održavanje praktičnog dijela obuke.