Obavijest - stručni i licencni ispit mart/ožujak 2019

Obavještavaju se svi kandidati koji su u periodu od 21. - 23.02.2019. godine pohađali Obuku za osposobljavanje za rad na STP vozila, da će se STRUČNI ispit održati 09.03.2019. godine u 10.00h na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ul. Vilsonovo šetalite 9), sala 101, I sprat. Voditelji su u obavezi sa sobom ponijeti kalkulator jer se mobitel ne može koristiti za računanje.


Kandidati kojima licenca ističe u martu 2019. godine, ili trebaju prvi put da polažu za licencu, ispit za LICENCU će polagati 09.03.2019. godine u 10.45h (Prva grupa) i 12.00h (druga grupa) na Mašinskom fakultetu u Sarajevu (ul. Vilsonovo šetalite 9), sala 101, I sprat. Voditelji koji polažu licencu također moraju sa sobom ponijeti kalkulator za računanje, jer korištenje mobitela za računanje nije dozvoljeno.

Spisak kandidata za LICENCU možete pogledati u nastavku.

Grupa 1 - 10.45h, Mašinski fakultet Sarajevo, Sala 101
Grupa 2 - 12.00h, Mašinski fakultet Sarajevo, Sala 101

Grupe se ne mogu mijenjati i kandidati su dužni da poštuju navedeni raspored.

Praktični dio ispita za kontrolore će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • 1. Oprema Maha, STP AC Quattro, ul. Put života 1, Sarajevo
  • 2. Oprema Cartec, STP GMC Inženjering, ul. Put života 16, Sarajevo

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone ili e-mail SI Mervik.