SI Mervik održala obuku za osposobljavanje nove generacije kandidata za rad na STP vozila

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u periodu 21.–23.02.2019. godine održala obuku za osposobljavanje novih kandidata za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila.

Na Javni poziv koji je SI Mervik objavila na svojoj web stranici i u dnevnim novinama se prijavilo 19 kandidata. Obuku za voditelja stanice tehničkog pregleda je pohađalo 7 kandidata, a za kontrolora tehničke ispravnosti vozila 12 kandidata.

Obuka je obavljena prema Planu i programu stručnog osposobljavanja kandidata i bila je podijeljena u dva djela:

1. Teoretski dio

2. Praktični dio

U teoretskom dijelu obuke, kandidatima je prezentovano Poznavanje propisa o tehničkim pregledima, ispitivanju vozila i načinu obavljanja tehničkih pregleda vozila, te Poznavanje motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i vozila.

Praktični dio obuke je održan na STP "AC Quattro d.o.o. Sarajevo" gdje je kandidatima prikazano obavljanje tehničkog pregleda na vozilu, korištenje opreme, vođenje evidencija i svih ostalih poslova vezanih za stanicu tehničkog pregleda vozila.