Informacija - zahtjevi vezani za poslove radionica za tahografe i prevoznika koji koriste tahograf

Obavještavaju se svi zainteresovani subjekti, da se na stranici Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija mogu pronaći sve vrste zahtjeva kao i potrebna dokumentacija potrebna za poslove rada radionica za tahografe, izdavanja kartica za digitalne tahografe itd.

Link na kojem se mogu pogledati dokumenti je http://fmpik.gov.ba/bh/usluge/digitalni-tahografi/zahtjevi.html

Za sve ostale informacije se može kontaktirati Federalno Ministarstvo prometa i komunikacija.