SI Mervik održala seminar za voditelje STP

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u periodu 06. - 17.11.2017. održala seminar za voditelje stanica tehničkih pregleda vozila u FBiH, na regionalnom principu.


Tema seminara je bila SAVREMENI SISTEMI PRENOSA SNAGE, PROPISI I PROVJERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI UREĐAJA ZA ZAUSTAVLJANJE KOD VOZILA “M1” KATEGORIJE SA POGONOM NA SVE TOČKOVE.

Prezentovana tema do sada nije nikada obrađivana u bilo kojem obliku edukacije uposlenih na STP.

Svaka STP vozila je dobila po jedno uputstvo u štampanoj formi, a elektronska verzija se može preuzeti sa stranice Stručne institucije www.mervik.ba (Dio Tehnika).

SI Mervik je za potrebe ovog seminara ostvarila kontakt i poslovnu saradnju sa nekoliko firmi, koje su ustupile STP na kojoj se vršilo ispitivanje i vozila koja su bila predmet ispitivanja. Ovom prilikom se zahvaljujemo slijedećim firmama:

  • Ahmetspahić petrol d.o.o., PJ Stanica tehničkog pregleda vozila, Vogošća
  • Service Maxx d.o.o., Sarajevo
  • Hyundai Auto BH d.o.o., Sarajevo
  • ASA Osiguranje d.d., Sarajevo
  • ASA Rent d.o.o., Sarajevo


Stručna institucija Mervik d.o.o. stoji na raspolaganju svim STP za eventualna pitanja i nedoumice.