OBAVIJEST SVIM STP U FBIH - Seminar za voditelje STP 2017

Obavještavamo sve STP u FBiH da će Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo, prema preuzetim obavezama po Ugovoru potpisanom sa Federalnim Ministarstvom prometa i komunikacija i planu i programu rada Stručne institucije, održati seminar za voditelje STP u FBiH na regionalnom principu, prema sljedećem rasporedu:

Tema koje će biti prezentovane na seminaru je:

SAVREMENI SISTEMI PRENOSA SNAGE, PROPISI I PROVJERA TEHNIČKE ISPRAVNOSTI UREĐAJA ZA ZAUSTAVLJANJE KOD VOZILA “M1” KATEGORIJE SA POGONOM NA SVE TOČKOVE

Seminaru su dužni prisustvovati svi voditelji STP, a ukoliko je voditelj spriječen, tada ga treba zamjeniti najiskusniji kontrolor tehničke ispravnosti vozila.

Na seminaru će se voditi evidencija prisustva.

Za dodatne informacije se možete obratiti Stručnoj instituciji Mervik d.o.o., Sarajevo.