OBAVIJEST SVIM STP - Izdavanje TEU i potvrde o periodičnom TP fizičkim osobama

Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH da posebno obrate pažnju na izdavanje TEU potvrda i Potvrda o obavljenom periodičnom pregledu vozila za vozila koja su u vlasništvu fizičkih lica, odnosno u vlasništvu obrtnika.

Prema Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (SN FBiH, broj 28/06, 02/10), član 53., stav 3), „fizičko lice može vršiti prijevoz za vlastite potrebe motornim vozilom do 1+8 sjedišta u putničkom prijevozu ili teretnim vozilom najveće dopuštene mase do 7,5 tona“.

Prema tome, fizičko lice ne može vršiti prevoz za vlastite potrebe ako, između ostalog, ne ispunjava uslove iz člana 53., stav 3), te STP za takva vozila ne mogu izdati odgovarajuću TEU potvrdu i Potvrdu o obavljenom periodičnom pregledu vozila.

Ovdje se treba naglasiti da je, prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima (SN FBiH, broj 35/09), član 2., stav 5), „obrtnik i osoba koja obavlja srodnu djelatnost, u smislu ovog Zakona, jeste fizička osoba koja obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba s kojima je u obavezi zaključiti ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnom ugovoru“.

Jedan od razloga da se STP trebaju pridržavati zakonskih i podzakonskih akata, jeste i taj, što se u zadnje vrijeme sve više dobijaju informacije sa terena da Kantonalne inspekcije posebnu pažnju posvećuju regularnost izdavanja TEU potvrda i Potvrda o obavljenom periodičnom pregledu, te u slučaju nepravilnosti, evidentiraju primjedbe na rad STP.