Obavijest svim STP - obavljanje tehničkih pregleda vozila nakon stupanja na snagu izmjena ZOOBS-a

SI Mervik d.o.o. Sarajevo je u proteklom periodu imala nekoliko upita sa pojedinih STP o tome „da li se nove izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Herceovini (ZOOBS) od 07.02.2017. godine (SG BiH br. 8/17), a koje se odnose na rad STP, trebaju odmah primjenjivati nakon stupanja na snagu 15.02.2017. godine?“
 
SI Mervik je uputila upit prema Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, kako bi se dobile osnovne informacije kako će STP postupati prema ovim izmjenama ZOOBS-a. Usmenim putem, SI Mervik je obaviještena da sve STP trebaju nastaviti raditi prema važećim pravilnicima koji se odnose na rad stanica za tehnički pregled vozila, sve do njihove izmjene.

Za očekivati je da se u narednom periodu izvrše izmjene Pravilnika o tehničkom pregledu vozila, a kako je to propisano članovima 253. i  255.  Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Herceovini (SG BiH br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17).

O svim eventualnim pitanjima koji se odnose na rad STP i primjenu izmjena ZOOBS-a, SI Mervik stoji na raspolaganju!