Obavijest STP - određivanje datuma preventivnog tehničkog pregleda za vozila starija od 20 godina

SI Mervik d.o.o. Sarajevo je u proteklom periodu imala nekoliko upita sa pojedinih STP o tome „da li za vozila, starija od 20 (dvadeset) godina, potvrdu o preventivnom tehničkom pregledu treba ograničiti na 3 (tri) mjeseca ili tačno na 90 (devedest) dana, kako je to propisano Pravilnikom o preventivnim tehničkim pregledima motornih i priključnih vozila (SN F BiH br. 51/06, 79/06, 11/09 i 56/10)?“

S obzirom da postoji razlika u tumačenju i da neke STP, za ovakav slučaj, potvrdu ograničavaju na 3 (tri) mjeseca (npr., tehnički pregled urađen 01.03.2017. godine, a potvrda je ograničena vremenski do 01.06.2017. godine), a neke STP potvrdu vremenski tačno ograniče na 90 (devedeset) dana (npr., tehnički pregled urađen 01.03.2017. godine, a potvrda je vremenski ograničena do 29.05.2017. godine), SI Mervik je uputila dopis prema Fedralnom Ministarstvu prometa i komunikacija, kako bi se zauzeo jedinstven stav po pitanju ograničavanja vremenske važnosti potvrda za slučaj vozila starijih od 20 (dvadeset) godina. Odgovor od Ministarstva jeste da se treba držati onog što piše u Pravilniku, a u pravilniku stoji da je to 90 dana! Prema tome, sve STP bi trebale za vozila starija od 20 (dvadeset) godina, potvrdu o preventivnom tehničkom pregledu ograničiti, vremenski, tačno na 90 dana!

Želi se i napomenuti da su neke STP dobile primjedbu od strane Federalne inspekcije, baš iz razloga vremenski pogrešno određenog važenja potvrde o preventivnom tehničkom pregledu vozila.