Održan seminar za voditelje STP

Stručna institucija Mervik d.o.o. Sarajevo je u periodu 14. - 18.11.2016. održala seminar za voditelje stanica tehničkih pregleda vozila u FBiH, na regionalnom principu.
Na seminaru su prezentovane dvije teme, a koje do sada nisu bile detaljno obrađene u prošlim edukacijama uposlenih.
Svaka STP vozila je dobila po jedno uputstvo za obadvije teme u štampanoj formi, a elektronske verzije se mogu preuzeti sa stranice Stručne institucije www.mervik.ba (Dio Tehnika).

Stručna institucija Mervik d.o.o. stoj ina raspolaganju svim STP za eventualna pitanja i nedoumice.