OBAVIJEST svim STP i radionicama za tahografe

Obavještavaju se sve STP vozila i radionice za tahografe u FBiH da prema tumačenju Pravilnika o radionicama i tahografima koje smo dobili od Ministarstva komunikacija i transporta BiH potvrda o ispitivanju tahografa se ne mijenja u slučaju promjene vlasnika vozila, što uključuje i promjenu registarske oznake vozila. Uz vozilo ide važeća potvrda o ispitivanju tahografa i ona važi do narednog umjeravanja tahografa. Potvrda o ispitivanju tahografa se veže uz vozilo (brojem šasije), a ne uz vlasnika. Dosadašnja praksa je bila da se podaci na potvrdi izmjene u ovom slučaju, što prema tumačenju MKT BiH nije potrebno, te Vas molimo da postupate po ovom dopisu.

O ovome će biti upoznati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kao i Federalna saobraćajna inspekcija.

Dopis od MKT BiH možete pročitati ovdje.