OBAVIJEST - licencni ispit septembar 2016.

Obavještavaju se sve STP u FBiH da će se ispit za licencu održati u toku mjeseca septembra 2016. god. prema sljedećem rasporedu:

Mostar – 09.09.2016. u 14.00 h (HNK, K10, ZHK) – spisak formira SI Centar motor d.o.o.
Sarajevo – 10.09.2016. u 10.00 h (KS, BPK Goražde) – spisak formira SI Centar motor d.o.o.
Zenica – 16.09.2016 u 14.00h  I grupa, 16.30 h II grupa – (ZDK, SBK) – Spisak formira SI IPI d.o.o.
Tuzla – 23.09. u 16.00 h I grupa, 24.09.2016 u 09.00h II grupa, 11.00h III grupa – (TK i PK) – Spisak formira SI Mervik d.o.o.
Bihać – 30.09.2016. u 14.30h I grupa, 16.00 h II grupa – (USK) – Spisak formira SI IPI d.o.o.

Kandidati sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona će biti naknadno obavješteni o lokaciji ispita.

Spisak kandidata i raspored grupa sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona

KANDIDATI ZA LICENCNI ISPIT 23.09.2016 u 16:00h

RB

K.

NAZIV STANICE

Ime i prezime

Pozicija

 1

PK

AGRAM d.d. Odžak

Drago (Tomo) Matić

Voditelj

 2

PK

AGRAM d.d. Odžak

Stipo (Mato) Grgić

Kontrolor

 3

TK

AGRAM d.d. Srebrenik

Begsim (Tale) Berbić

Kontrolor

 4

TK

AGRAM d.d. Tuzla I

Vahidin (Avdulah) Hadžiabdić

Kontrolor

 5

TK

AGRAM d.d. Tuzla I

Senaid (Avdo) Ćehajić

Kontrolor

 6

TK

AMOX TREYD d.o.o.

Nedžad (Haso) Mujkić

Kontrolor

 7

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla

Emir (Jusuf) Osmić

Kontrolor

 8

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice

Mirza (Safer) Hasanović

Kontrolor

 9

TK

INGOS d.o.o. Lukavac

Jasim (Ćamil) Šiljić

Kontrolor

 10

TK

OSING d.o.o. Čelić

Nihad (Ramo) Fazlović

Kontrolor

 11

TK

OSING d.o.o. Čelić

Muharem (Mehmedalija) Medić

Voditelj

 12

TK

OSING d.o.o. Klokotnica

Kemal (Mustafa) Vehabović

Kontrolor

 13

TK

POLO d.o.o.

Nijaz (Alija) Vejzović

Kontrolor

 14

TK

REMIS d.o.o. Banovići

Senad (Mehmed) Smajlović

Kontrolor

 15

TK

REMIS d.o.o. Tuzla

Fadil (Alija) Hajdarbegović

Voditelj

 16

TK

REMIS d.o.o. Tuzla

Amel (Ismet) Šaćirović

Kontrolor

 17

TK

REMIS d.o.o. Živinice

Mustafa (Hakija) Suljagić

Kontrolor

 18

TK

SELIMPEX d.o.o.

Nusret (Husein) Sinanović

Kontrolor

 19

TK

SONI LUX d.o.o.

Jasmin (Mirsad) Kovačević

Kontrolor

 20

TK

AGRAM d.d. Podružnica Gračanica

Ramiz (Avdo) Aljić

Kontrolor

 21

TK

AGRAM d.d. Podružnica Gračanica

Mensur (Azem) Imamović

Voditelj

 22

TK

VOĆE-TRANZIT d.o.o.

Esed (Fehim) Mujkanović

Kontrolor

 23

TK

ZLATNA LAGUNA d.o.o. PJ TP Gračanica

Nihad (Atif) Hadžihasanović

Kontrolor

 24

TK

GRAD LUX d.o.o. Gradačac

Denis Hasanbašić*

Kontrolor

 25 TK NIPEX d.o.o. Tuzla Medina Jogunčić Kontrolor
26 TK REMIS d.o.o. Živinice Sabina Salkić Voditelj

* kandidat polaže samo praktični dio

KANDIDATI SU OBAVEZNI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG RASPOREDA. PRELAZAK U DRUGU GRUPU MOŽE SAMO ZAMJENOM SA NEKIM OD KOLEGA UZ SAGLASNOST STRUČNE INSTITUCIJE.

KANDIDATI ZA LICENCNI ISPIT 24.09.2016 u 09:00h

RB

K.

NAZIV STANICE

Ime i prezime

Poz.

 1

TK

AGRAM d.d. Srebrenik

Samed (Muhamed) Hodžić

Kontrolor

 2

TK

AGRAM d.d. Srebrenik

Nizar (Muharem) Bajraktarević

Voditelj

 3

TK

AGRAM d.d. Tuzla I

Almir (Muharem) Bratovčić

Kontrolor

 4

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla

Emir (Aziz) Halilović

Kontrolor

 5

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Tuzla

Nedžad (Đulaga) Dautović

Voditelj

 6

TK

GRAD LUX d.o.o.

Redžep (Nešet) Ćehajić, M.

Kontrolor

 7

TK

GRAPS d.o.o.

Suad (Safet) Okanović

Kontrolor

 8

TK

GRAPS d.o.o.

Mirsad (Ferid) Peštalić

Voditelj

 9

TK

JAMBOSS d.o.o.

Muhidin (Mujaga) Morankić

Voditelj

 10

TK

JAMBOSS d.o.o.

Midriz (Ilijaz) Tufekčić

Kontrolor

 11

TK

OSING d.o.o. Kladanj

Armin (Salih) Habibović

Kontrolor

 12

TK

OSING d.o.o. Kladanj

Ramiz (Ramo) Selimbašić

Voditelj

 13

TK

OSING d.o.o. podr. STPV Živinice

Zijad (Jusuf) Babajić

Voditelj

 14

TK

REMIS d.o.o. Banovići

Refik (Osman) Bajrić

Voditelj

 15

TK

REMIS d.o.o. Banovići

Nedžad (Sulejman) Bajramović

Kontrolor

 16

TK

REMIS d.o.o. Srebrenik

Arnel (Dževad) Mujkić

Voditelj

 17

TK

REMIS d.o.o. Tuzla

Mihret (Ibrahim) Kavazović

Kontrolor

 18

TK

REMIS d.o.o. Tuzla

Alija (Šemso) Bajić

Kontrolor

 19

TK

SELIMPEX d.o.o.

Sead (Vehid) Nuhanović

Voditelj

 20

TK

SONI LUX d.o.o.

Smail (Fadil) Zubović

Kontrolor

 21

TK

AGRAM d.d. Podružnica Gračanica

Nedim (Izudin) Topić

Kontrolor

 22

TK

AGRAM d.d. Podružnica Gračanica

Omer (Hazim) Džinić

Kontrolor

 23 TK Remis d.o.o. Srebrenik Ševal Muslimović Kontrolor
 24 TK ZLATNA LAGUNA d.o.o. Gračanica Nusret kamarić Kontrolor

KANDIDATI SU OBAVEZNI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG RASPOREDA. PRELAZAK U DRUGU GRUPU MOŽE SAMO ZAMJENOM SA NEKIM OD KOLEGA UZ SAGLASNOST STRUČNE INSTITUCIJE.

KANDIDATI ZA LICENCNI ISPIT 24.09.2016 u 11:00h

RB

K.

NAZIV STANICE

Ime i prezime

Poz.

1

PK

AGRAM d.d. Odžak

Ramadan (Mehmed) Dema

Kontrolor

2

TK

AMOX TREYD d.o.o.

Sabit (Sulejman) Omerbegović

Kontrolor

3

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice

Muhamed (Ohran) Mujkić

Kontrolor

4

TK

AUTOCENTAR BH d.o.o. Živinice

Safet (Halusija) Mehanović

Voditelj

5

PK

DERBY d.o.o.

Iljo (Mika) Ilišević

Voditelj

6

PK

DERBY d.o.o.

Pero (Marko) Knežević

Kontrolor

7

TK

INGOS d.o.o. Lukavac

Samir (Šefik) Bektić

Kontrolor

8

TK

OSING d.o.o. Čelić

Azrudin (Zekerija) Bešić

Kontrolor

9

TK

OSING d.o.o. Klokotnica

Senad (Hasib) Suljić

Kontrolor

10

TK

OSING d.o.o. Klokotnica

Ćazim (Sabit) Alihodžić

Voditelj

11

TK

POLO d.o.o PJ TUZLA

Kenan (Mehmed) Ćato

Kontrolor

12

TK

POLO d.o.o.

Rizo (Mirsad) Alidžanović

Kontrolor

13

TK

REMIS d.o.o. Živinice

Hajrudin (Husein) Hodžić

Kontrolor

14

TK

SAMN d.o.o. Tuzla

Ismir imamović

Kontrolor

15

TK

SAMN d.o.o. Tuzla

Admir (Fehrat) Petrovac

Kontrolor

16

TK

SAMN d.o.o. Tuzla

Admir (Mehmed) Smajlagić

Voditelj

17

PK

TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Orašje

Dražen (Iljo) Baotić

Voditelj

18

PK

TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Orašje

Ivo (Tunjo) Oršolić

Kontrolor

19

PK

TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Orašje

Dražen (Marko) Maskaljević

Kontrolor

20

TK

ŽIVINICEREMONT d.o.o.

Asmir (Mujaga) Tuholjaković

Kontrolor

21

TK

ŽIVINICEREMONT d.o.o.

Mehmed (Hariz) Hadžić

Kontrolor

22

TK

ŽIVINICEREMONT d.o.o.

Šerif (Šahim) Selimović

Voditelj

23

TK

NIPEX d.o.o. Tuzla

Dalibor Pojer*

Kontrolor

* Kandidat polaže prvi put za licencu

KANDIDATI SU OBAVEZNI DA SE PRIDRŽAVAJU NAVEDENOG RASPOREDA. PRELAZAK U DRUGU GRUPU MOŽE SAMO ZAMJENOM SA NEKIM OD KOLEGA UZ SAGLASNOST STRUČNE INSTITUCIJE.