VAŽNA OBAVIJEST SVIM STP - ISPITIVANJE INERCIONE (NALETNE) KOČNICE

Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH, a nakon nekoliko upita pojedinih voditelja STP, da je SI Mervik d.o.o. Sarajevo u mjesecu oktobru 2014. godine održala seminar za voditelje na temu "Provjera tehničke ispravnosti inercione (naletne) kočnice priključnih vozila na stanicama tehničkog pregleda".

Na seminaru je svim učesnicima podijeljen po jedan primjerak uputstva, te je svima naglašeno da imaju rok 15 dana da svoje interne procedure usklade sa ovim upustvom kako ne bi imali problema sa ispitivanjem ovakvih vozila.

Naglašeno je da se uputstvo može preuzeti sa web stranice SI Mervik uz posjedovanje pristupnih podataka za skriveni dio web stranice.

U toku vršenja redovnih stručnih nadzora na području koje pokriva SI Mervik je posebno obraćena pažnja na ovu proceduru u krugu nadzora, koji je bio nakon održanog seminara. Sve stanice koje se nisu pridržavale propisane procedure su dobivale primjedbu na rad u skladu sa odgovarajućim članovima pravilnika.

Još jednom se naglašava da sve stanice koje ne postupaju u skladu sa procedurom propisanom u ovom uputstvu trebaju ODMAH početi sa primjenom istog.

Još jedan razlog da se STP trebaju pridržavati nevedenog uputstva, jeste i taj, što se u zadnje vrijeme sve više dobijaju informacije sa terena da Federalna inspekcija posebnu pažnju posvećuje ispitivanju vozila sa naletnim kočnicama, te u slučaju nepravilnosti, evidentiraju primjedbe na rad STP.