OBAVIJEST - stručni i licencni ispit, april/travanj 2016.

Obavještavaju se kandidati koji su pohađali obuku za osposobljavanje i polaganje stručnog ispita za rad na stanicama tehničkih pregleda vozila, da će se ispit održati u petak 22.04.2016. godine sa početkom u 14.00 h. Lokacija ispita je Mašinski fakultet Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 9.

Ispit za kandidate koji obnavljaju (kandidati kojima licenca ističe u aprilu/travnju 2016.) ili polažu prvi put za licencu će se održati 22.04.2016. godine sa početkom u 15.00 h na Mašinskom fakultetu Sarajevo, ul. Vilsonovo šetalište 9. Kandidati koji polažu prvi put za licencu su dužni dostaviti ovjerenu kopiju prijave JS3100 i jednu fotografiju za iskaznicu.

Praktični dio ispita za kontrolore koji rade na opremi Cartec će biti na STP Centrotrans Tranzit (ul. Kurta Schorka 8, Sarajevo), a za kontrolore koji rade na opremi Maha, na STP Centrotrans Eurolines (Kurta Schorka 14, Sarajevo).

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 033 711 310 ili 033 711 312.